Elállási nyilatkozat

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

FELHÍVJUK TISZTELT ÜGYFELEINK FIGYELMÉT, HOGY A VISSZAKÜLDÖTT CSOMAGOKAT DECEMBER 18. ÉS JANUÁR 3. KÖZÖTT NEM ÁLL MÓDUNKBAN ÁTVENNI. ÍGY KÉRJÜK A CSOMAGOK FELADÁSÁT EZEN IDŐSZAKON KÍVÜLRE IDŐZÍTENI!

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek a 14napon belüli elállási joggal!

Valamint nincs mód elállási joggal élni az egyedileg gyártott modulos postaládák illetve postaláda rendszerek esetében!

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:

Elállási/Felmondási nyilatkozat (DOC)

Minden visszaküldés az Ön saját felelősségére valamint költségére történik. Az árut kérjük megfelelően becsomagolva visszaküldeni, hogy szállítás során ne sérülhessen.

Felhívjuk figyelmét!: A Szolgáltató elutasíthatja azon visszaküldött termék befogadását:

– amelyet nem rendeltetésszerűen használtak, amely a vásárlónál vagy a visszaküldés folyamatában fizikai sérülést szenvedett (különösen, de nem kizárólagosan: kopott, túlzott használat nyomai, karcos állapot, mechanikus és/vagy elektromos sérülés érte, szállítás során megsérült nem megfelelő csomagolás miatt stb.).

– amelyet a vásárló nem összes tartozékával és alkatrészével küldött vissza.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb  tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét.

A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni a következő módon:

Kérjük előzetesen értesítsen, mivel a megadott cím nem telephely. Az Esztergomi posta címe!

A csomagot  kérjük visszaküldeni postán (futárral történő küldést nem tudunk fogadni, mivel nincs kihelyezettségünk Magyarországon. Csak postán maradó csomagot áll módunkban átvenni az Esztergomi postán) ajánlott (nem utánvételes) levél illetve csomagként (méretétől/súlyától függően). Utánvétként feladott csomagok nem kerülnek átvételre és vissza kerülnek a feladóhoz!


A feladáskor kérjük jelezni az illetékes alkalmazottnak és a
csomagra kérjük feltüntetni: POSTÁN MARADÓ!
A csomagon minden esetben kérjük feltüntetni ezt a telefonszámot:

0036/70 234 06 80

Címzett: KLUCKA s.r.o. vagy kilincsek-postaladak.hu

Arany János utca 2.,

Esztergom, Irányítószám: 2500

A csomag elküldése után kérem küldje át nekünk a postai feladószelvényt illetve csomagszámot.

 

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

c) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;


Ingyen szállítás

25000Ft feletti vásárlás esetén
mi álljuk a szállítási költséget!

15nap termék visszaküldésre

Vásároljon aggodalom nélkül,
15napja van a termék visszaküldésére!

Kártyás fizetés

Van lehetőség
bankkártyás fizetésre!

Tanácsadás

Hívjon minket!
0036/ 70 234 06 80